Jozef Čop - Odborný poradca pre Vaše zdravie

Staráte sa o svoje zdravie tak pravidelne ako o svoje auto?

Čo je to alternatívna medicína?

Alternetívna medicína vychádza zo starých a osvedčených poznatkov prírody a jej základných zákonov. Dnes pod spoločný názov alternatívna medicína zahŕňame súbor liečebných metód, ktorých úspešnosť v mnohých smeroch výrazne predstihuje úspechy oficiálnej západnej medicíny. A to nielen na poli prevencie, kde západná medicína tej alternatívnej prakticky nemôže konkurovať, ale aj v oblasti liečby závažných chronických ochorení.

V žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť!

Alternatívna medicína rieši predovšetkým chronické zdravotné problémy, ktoré odolávajú tzv. klasickej liečbe. Pacienta vníma ako celok, čo znamená, že pri určovaní príčin ochorenia berie do úvahy nielen časti jeho tela, ale celý organizmus, vrátane jeho mysle, spôsobu života, vzťahov, hodnôt, cieľov a pod. Vďaka tomu dokáže odhaliť aj skryté dôvody zdravotných ťažkostí, ktoré sú väčšinou pred zrakom klasického lekára utajené.

Niektoré z hlavných metód alternatívnej medicíny si poradia aj s akútnymi problémami, akými sú napr. horúčka, chrípka, náhle zažívacie problémy a pod. Alternatívna medicína nerieši ochorenia a stavy vyžadujúce chirurgický zákrok.

Dôvodov, prečo sa pacienti obracajú k tradičnému, prírodnému spôsobu liečenia, je mnoho. Jedným z hlavných je nepochybne pacientova potreba, aby bol vypočutý a jeho problémy boli vnímané vo všetkých súvislostiach.